Category: Angelina Jolie

Salt (USA, 2010)

Salt (USA, 2010)

Taking Lives (USA, 2004)

Taking Lives (USA, 2004)

Foxfire (USA, 1996)

Foxfire (USA, 1996)

Playing by Heart (UK – USA, 1998)

Playing by Heart (UK - USA, 1998)

Kung Fu Panda 3 (China – USA, 2016)

Kung Fu Panda 3 (China - USA, 2016)

Sky Captain and the World of Tomorrow (USA – UK – Italy, 2004)

Sky Captain and the World of Tomorrow (USA - UK - Italy, 2004)